GTH

Zdravotnictví

V oboru zdravotnictví nabízíme poskytování komplexního řešení stravovacích služeb pro pacienty, zaměstnance a návštěvníky zdravotnického zařízení v rozsahu snídaní, svačin, obědů, večeří, doplňkového prodeje, pitného režimu, provozu bufetů, kantýn či prodejem zboží.

Nabízená řešení respektují firemní desatero, technické parametry zázemí, tj. výroba a servírování jídel na místě v případě existence kuchyně či dovoz jídel pro výdejnu z jiné centrální kuchyně.

Řešení služeb léčebné výživy respektuje standardy dietního systému kontrolovaného nutričními terapeuty společnosti s cílem zabezpečení dodání potřebných nutričních hodnot ke každému pacientovi včas a s kvalitou respektující zásady HACCP. K dosažení tohoto cíle je standardně využíván jednoporcový tabletový systém pro všechny chody jídla v průběhu dne.

Sortiment nabídky obvykle zahrnuje koncepty obslužné i samoobslužné, jako jsou: standardní jídla, salátový bar s celodenní nabídkou měnící se dle konzumačních zvyklostí, samoobslužný teplý pult, nadstandardní jídla netradičně, nápoje, dezerty a obložené bagety vlastní výroby, rozpékané pečivo a doplňkový prodej zboží.

Součástí nabízeného řešení je podpora evidence elektronickým evidenčním systémem s parametry objednávkového či bezobjednávkového, kreditního či debetního nastavení.

good qualityhandyhüllen zum umhängen