GTH

Certifikace

Všechny společnosti ve skupině jsou držiteli mezinárodních akreditovaných certifikátů jakosti ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 a HACCP.

 

Principy práce celé skupiny

 

Kontrolujeme čistotu a hygienu

Všechna stravovací zařízení skupiny jsou povinna dodržovat velmi přísná interní hygienická pravidla a požadavky na zdravotní nezávadnost a jakost při výdeji, výrobě a skladování potravin, jídel a zboží, stanovené zákonem o potravinách.
 
Klademe, kromě jiného, důraz na:

  • zajištění pravidelných školení pracovníků o osobní a provozní hygieně, BOZP; audity a certifikace jednotlivých dodavatelů;

  • dodržování vyhlášky 602/2006 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných;

  • dodržování zákona 392/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví.

 

HACCP

Všechny společnosti ve skupině se řídí systémem preventivních opatření sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů – HACCP. Systém je zaveden ve všech našich stávajících provozech.

 

Správně likvidujeme odpady

Veškeré biologické odpady likvidujeme v souladu s platnou legislativou, prostřednictvím externích společností, které mají k tomuto patřičná oprávnění a jsou z naší strany podrobovány kontrole formou auditů.

 

Kontrolujeme úroveň služeb a průběžně je zlepšujeme

Skupina používá pro svá stravovací zařízení propracovaný systém neustálých kontrol. Tím je zajištěno trvalé dodržování vysokých nároků na kvalitu a striktní dodržování ustanovení týkající se hygieny.

 

Vstřícně komunikujeme s klientem

Klientem určený zástupce úzce spolupracuje se zástupcem skupiny a přenáší na něj veškeré požadavky a přání svých spolupracovníků a zaměstnanců klienta. Cílem společné spolupráce je spokojený zákazník.

Jsme otevřeni komunikaci s každým zákazníkem a tuto považujeme za základ úspěchu naší práce. Dbáme na to, aby na každém provoze bylo zcela jasné, kdo je osobou zodpovědnou za skupinu.

Pro zkvalitnění komunikace je běžné využívání knihy námětů a připomínek, která je vždy dostupná v personální restauraci každému zákazníkovi.

 

Vzděláváme a motivujeme personál

Člen skupiny převezme nebo zajistí nové zaměstnance stravovacího provozu. Dobře školení, spolehliví a motivovaní zaměstnanci jsou podmínkou dobrého výsledku a spokojeného zákazníka.

 

Kontrolujeme účetnictví firmy

Každý rok provádíme nezávislý účetní audit všech firem společnosti. Tím jasně a otevřeně prezentujeme správnost předkládaných výsledků.