GTH

Kvalitní a odborný personál

Profesionální a dobře vyškolený personál pro Vaše provozy
Službu na jednotlivých provozech vždy zajišťuje tým zkušených a proškolených odborníků vedený manažerem provozu a šéfkuchařem. Tým je neustále veden k standardnímu poskytování vysoce kvalitních služeb jako komplexní činnosti pro klienta a zákazníky.

Každý manažer provozu je hlavní osobou odpovědnou za neustálou kontrolu, koordinaci všech činností obsluhujícího personálu a za komunikaci se zákazníky a s klientem. Klíčovou pozornost věnujeme výběru zkušených šéfkuchařů pro jednotlivé provozy. Neustálou edukaci jednotlivých týmů provozů po odborné stránce zabezpečuje tým executive kuchařů, který působí po celé republice.