GTH

Školství

V segmentu školství nabízíme komplexní řešení služeb pro všechny typy škol, tj. od škol mateřských až po školy vysoké, s využitím dceřiné společnosti GTH zařízení školního stravovaní, spol. s r.o., registrované v seznamu soukromých školských zařízení. Registrace umožňuje společnosti čerpání dotací MŠMT a poskytované služby respektují platnou legislativu upravující školní stravování.

Individuální přístup ke každému řešení umožňuje uzpůsobení služby tak, aby respektovala a stala se součástí vzdělávacího programu daného školského zařízení a garantovala zdravé, vyvážené a atraktivní stravování každého dítěte a studenta.

Služba šitá na míru vychází z provozních potřeb, zvyklostí a tradic. Svým rozsahem pokrývá obvykle nabídku snídaní, svačin, obědů, příp. večeří a zabezpečení provozu doplňkového prodeje integrovaného do restaurací nebo odděleně v samostatných bufetech a kantýnách.

Nabízená řešení respektují firemní desatero, technické parametry zázemí a standardy HACCP, tj. výrobou a servírováním jídel na místě v případě existujícího zázemí kuchyně, výdejem jídel dovezených z jiné centrální kuchyně s možností obohacení nabídky dovařováním na místě, umožňuje-li to technické zázemí. 

Sortiment nabídky obvykle zahrnuje koncepty obslužné i samoobslužné, jako jsou: standardní jídla, salátový bar s celodenní nabídkou měnící se dle konzumačních zvyklostí, nápoje, dezerty a obložené bagety vlastní výroby, doplňkový prodej zboží.

Součástí nabízeného řešení je podpora evidence elektronickým evidenčním systémem s parametry objednávkového či bezobjednávkového, kreditního či debetního nastavení.