GTH

Fúze společností GTH catering a.s. a Multicatering s.r.o.

01.07.2021

V souvislosti se změnou akcionářské struktury ve Skupině GTH multicatering („Skupina") a změnou legislativy dotýkající se zejména veřejných zakázek, se akcionáři Skupiny rozhodli pro zjednodušení struktury společností Skupiny, které sníží administrativní náročnost a zefektivní nejen interní procesy.

Pro naplnění tohoto rozhodnutí byla zahájena fúze sloučením dceřiných společností:
GTH catering a.s., IČO: 24206741
MULTI-Catering  s.r.o., IČO: 25927051
jako zanikajících společností

s mateřskou společností,
GTH Catering Holding a.s., IČO 09342061,
jako společností nástupnickou s novým názvem GTH catering a.s.
Účinnost zápisu Fúze do obchodního rejstříku je stanovena k 1. červenci 2021.